Az Alba Regia Atlétikai Klub hivatalos oldala.
 

TAGDÍJ

Tisztelt Szülők!


AZ ARAK több, mint 300 fő 8 éves és idősebb fiatalnak nyújt lehetőséget arra, hogy egyesületi keretek között atlétika sportágban olyan képzésben és bánásmódban részesítse tagjait, hogy azok a velük született adottságaiknak megfelelően a lehető legjobb eredményeket érjék el sportpályafutásuk során. Ez egyesületünk legfőbb célja. Erről és sok minden másról - az egyesületi törvénynek megfelelően - az alapszabályunk rendelkezik. A tagdíjfizetés módjáról és az egyesületi tagsággal kapcsolatos szabályokról is. Többek között az egyesületi törvény paragrafusainak megfelelően arról is, hogy az egyesületi tagság alapfeltétele, hogy a tagnak tagdíjat kell fizetnie. Folyamatosan, hónapról-hónapra mindaddig, amíg tag akar maradni. A "nemfizetés" automatikusan a tagság megszüntetését vonhatja maga után.

Az előbb említett létszám mellett rendszeresen - szerencsére igen kis számban - tapasztaljuk, hogy kiskorúak esetében a tagdíjat fizető szülő az egyesületi tagságot és az ezzel járó kötelezettségeket és lehetőségeket összekeveri egy gazdasági társaság által nyújtott szolgáltatással. A kettő között jelentős különbség tapasztalható. A gazdasági társaság bizonyos területeken bizonyos szolgáltatásokat nyújt. Célja a nyereséges tevékenység. Ennek megfelelően határozza meg a díjait. Jószerivel olyan, mint a villamos. Jó drágán megveszi a jegyet, ha akar fölszáll, ha nem, hát nem. Az ARAK célja - mint azt fent leírtam - minél több fiatalt eljuttatni minél messzebb az atlétikában. Ez a fiatalok nevelésében rengeteg pozitívumot hozó tevékenység az állam és az önkormányzat által is támogatandó tevékenység. (A város gazdasági társaságot nem támogathat.) Ezeknek a jelentős támogatási összegeknek köszönhetően "engedhetjük meg magunknak", hogy ne piaci alapon dolgozzunk, hanem szigorúan sportszakmai és pedagógiai célok vezérelhessenek bennünket. Ezért CSAK annyi a tagdíj amennyi. Ezért várjuk el sportolóinktól/tagjainktól, hogy minden edzésen legyenek ott és azt akarják bebizonyítani, hogy mire képesek a versenyeken. Ez nem mond ellen annak, hogy a fiatalkorú gyermekek számára nyáron szünetet tartsunk. Hogy igazán gyerekek lehessenek és a családdal együtt élvezhessék a szünidőt. Később ezek a szünetek - ugyancsak szakmai okok miatt - rövidülnek. Ezek alatt a szünetek alatt is működtetjük az egyesületünket, versenyeztetjük az idősebbeket és szerencsére egyre több kontinentális bajnokságon és világversenyen induló sportolóinkat készítjük fel ezekre a megmérettetésekre. Summázva: mi a sportolónkkal életkori sajátosságaiknak megfelelően járunk el. Felelősen járunk el, amikor a fejlődésüket segítjük és olykor élettani folyamatokat irányítunk. Ebbe folyamatba nem fér bele, hogy mint a villamosra kedvünk szerint néha-néha felszállunk, és olykor pedig lelépünk róla.

 

Tagjainkkal tartós együttműködésre törekszünk, mert csak így tudjuk elérni azokat a célokat, amelyek reményeink szerint közös célok. Az ezekhez vezető úton nagyon fontos partnereink fiatal sportolóink szülei, akiknek áldozatvállalásaira, türelmére és megértésére a továbbiakban is számítunk. (tájékoztató .pdf-ben)

Kérjük azokat a tagokat, szülőket, akik banki utalással egyenlítik ki a tagsági díjat, a megjegyzés rovatba tüntessék fel a tag nevét, és a hónapo(ka)t, melyre a tagsági díj vonatkozik. Az ARAK bankszámla száma: OTP 11736116-20103868

Köszönjük!

Az ARAK tagdíj szabályzata>>>