Az Alba Regia Atlétikai Klub hivatalos oldala.
 

meghívó közgyűlésre

2017.04.10. 15:28

Az ARAK Elnöksége értesíti tagjait, hogy 2017. május 17.-én (szerda) 15,30 órakor a Regionális Atlétikai Központ (Székesfehérvár, Bregyó köz 1.) munkacsarnokában tartja éves rendes beszámoló közgyűlését, amelyre szavazati joggal rendelkező valamennyi tagját tisztelettel meghívja.


Tervezett napirendi pontok:

1.    Beszámoló az ARAK 2016. évi szakmai munkájáról.
2.    Beszámoló a 2016. évi gazdálkodásról.
3.    A Felügyelő Bizottság beszámolója és a 2016. évi közhasznúsági jelentés elfogadása.
4.    Előterjesztés az ARAK 2017. évi pénzügyi tervéről.
5.    2017 sportszakmai tervei.
6.    Egyebek.

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyílt, de szavazati joggal csak a 14. életévüket betöltött tagjaink rendelkeznek.

Közgyűlés érvényes, amennyiben a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + 1 fő jelen van. Alapszabályunk értelmében amennyiben ez a létszám nem áll rendelkezésre, akkor ugyan ezekkel a napirendi pontokkal fél órával később, létszámtól függetlenül végzi el munkáját a közgyűlés.

Székesfehérvár, 2017. március 22.

ARAK Elnöksége