MEGHÍVÓ 2022. KÖZGYŰLÉS
 

MEGHÍVÓ 2022. KÖZGYŰLÉS

2022.04.20. 13:59

Az ARAK Elnöksége értesíti tagjait, hogy

2022. május 27-én (péntek) 17.30 órakor

a Regionális Atlétikai Központ (Székesfehérvár, Bregyó köz 1.) munkacsarnokában

tartja éves rendes beszámoló közgyűlését, valamint az elmúlt négy év munkájáról beszámoló és tisztújító közgyűlését, amelyre szavazati joggal rendelkező valamennyi tagját tisztelettel meghívja.

Tervezett napirendi pontok:

  1. Beszámoló az ARAK 2021. évi szakmai munkájáról
  2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021. évi gazdálkodásról.
  3. Beszámoló az ARAK 2018-2021 között végzett munkájáról.
  4. A Felügyelő Bizottság beszámolója és a 2018-2021. évi közhasznúsági jelentés elfogadása.
  5. Új Elnökség és Felügyelő Bizottság választása.
  6. Előterjesztés az ARAK 2022. évi pénzügyi tervéről.
  7. Sportszakmai tervek.
  8. Egyebek.

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyílt, de szavazati joggal csak a 14. életévüket betöltött tagjaink rendelkeznek.

Az Elnökség tagjaira, a Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira bármely egyesületi tag tehet javaslatot. Ezekkel a javaslatokkal Lengyel Katalin (+36 harminc 5736764) Jelölő Bizottság vezetőt kell keresni.

Közgyűlés érvényes, amennyiben a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + 1 fő jelen van. Alapszabályunk értelmében amennyiben ez a létszám nem áll rendelkezésre, akkor ugyan ezekkel a napirendi pontokkal fél órával később, létszámtól függetlenül végzi el munkáját a közgyűlés.

Szavazati joggal rendelkezők>>>