Az Alba Regia Atlétikai Klub hivatalos oldala.
 

Közgyűlés 2020

2020.08.06. 18:57

MEGHÍVÓ

Az ARAK Elnöksége értesíti tagjait, hogy

  1. szeptember 10.-én (csütörtök) 15,00 órakor

a Regionális Atlétikai Központ (Székesfehérvár, Bregyó köz 1.) munkacsarnokában
tartja éves rendes beszámoló közgyűlését, amelyre szavazati joggal rendelkező valamennyi tagját tisztelettel meghívja.

Tervezett napirendi pontok: 

  1. Beszámoló az ARAK 2019. évi szakmai munkájáról.
  2. Beszámoló a 2019. évi gazdálkodásról.
  3. A Felügyelő Bizottság beszámolója és a 2019. évi közhasznúsági jelentés elfogadása.
  4. Előterjesztés az ARAK 2020. évi pénzügyi tervéről.
  5. 2020 sportszakmai tervei.
  6. Egyebek.

 Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyílt, de szavazati joggal csak a 14. életévüket betöltött tagjaink rendelkeznek.

Közgyűlés érvényes, amennyiben a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + 1 fő jelen van. Alapszabályunk értelmében amennyiben ez a létszám nem áll rendelkezésre, akkor ugyan ezekkel a napirendi pontokkal fél órával később, létszámtól függetlenül végzi el munkáját a közgyűlés.