2008.02.02. MASZ közgyűlés>>>
 

2008.02.02. MASZ közgyűlés>>>

2008.02.04. 12:05

A Magyar Atlétikai Szövetség február 02-ai, rendkívüli tisztségviselő választó küldöttgyűlésén megválasztásra került az új elnök, elnökség. Ebben helyet kapott - a korábbi elnökségi posztján még tavaly megerősített - korábbi olimpikon székesfehérvári atléta, Tölgyesi Balázs, az ARAK elnökségének tagja. Beválasztásra került a mai napig országos csúcstartó, szintén korábban ARAK-os atléta, Korányi Balázs is.

A Magyar Atlétikai Szövetség a mai napon – 2008. február 2. – tartotta rendkívüli tisztségviselő választó küldöttgyűlését, mivel 2007. december 15-i szintén rendkívüli küldöttgyűlésen az elnököt és az elnökség tagjait bizalmatlansági indítvány után a küldöttgyűlés visszahívta. Három elnökségi tag maradt hivatalban:

Dr. Schulek Ágoston – alelnök
Adamik Zoltán – elnökségi tag
Tölgyesi Balázs - elnökségi tag

Ennek értelmében új elnököt, alelnököket és elnökségi tagokat kellett választani, akik mandátuma 2009. májusáig, a következő rendes tisztújító küldöttgyűlésig tart.

Az új elnökség összetétele:

Elnök:                    Dr. Schulek Ágoston (51)

Alelnökök:            Adamik Zoltán (30)
                              Gyulai Miklós (50)
                              Illés Antal (62)
                              Mester János (48)

Elnökség:             Korányi Balázs (42)
                              Ötvös Imre (38)
                              dr. Simonyi Ákos (51)
                              Szalma László (46)
                              Széles József (37)
                              Tölgyesi Balázs
                              Tóthné Stupián Anikó (20)
                              Zsinka András (39)

Ellenőrző testületi elnök:      Kasnyik János